Treningsstevne HUT/LUT 8. januar 2019

Moss IL inviterert il treingsstevne i Høyde og lengde uten tilløp i Mossehallen tirsdag 8. januar 2019 kl. 17.30. Påmelding fra kl. 17.00 i hallen. Se innbydelse for mer informasjon

Kontaktinformasjon: Stevneleder Bjørn Brobak, tlf: 930 12 475, e-post: