Retningslinjer Moss IL

 

 

Styret i Moss IL ønsker å ha gode normer og tydelige beskrivelser på hvordan klubben

praktiserer eller håndterer viktige saker. I denne omgang har vi ferdigstilt og vedtatt

følgende retningslinjer i en MIL-Guide:

 

MIL GUIDEN 2024

Retningslinjer utøvere i Moss IL

Retningslinjer trenere i Moss IL

Retningslinjer foreldre/foresatte i Moss IL​

 

Retningslinjene er i tråd med Norges Idrettsforbunds retningslinjer som er retningsgivende for alle medlemmer i norsk idrett. Retningslinjene er gjort
tilgjengelige på våre nettsider. I tillegg vil det ved passende anledninger (klubbkvelder, foreldremøter etc) gjennomgå aktuelle retningslinjer slik at
medlemmer og andre blir gjort kjent med innholdet i dem og eventuelt bakgrunnen for retningslinjene.