Lover for Moss IL

Stiftet 7. juni 1929 (tidligere Moss Idrætsforening, stiftet 20. august 1906). 

                      Årsmøte godkjente 14.2.24 at ny mal for lov ble utarbeidet og vedtatt i styremøte 27.02.24 i samråd med kontrollutvalget

 

Lov for Moss IL