KM i Østfold 3. - 4. juli 2021

Moss IL arrangerer KM for Østfold 3. - 4. juli 2021 på Melløs stadion. KM går sammen med mangekamp stevnet. Ønsker du å delta kun i KM øvelser, melder du deg på i KM. Ønsker du å delta både på KM og mangekamp, melder du deg på både KM og mangekamp i de samme øvelsene. Se hjemmesiden for mangekamp for mer informasjon.  Startkontigent betales selvfølgelig bare for det ene stevnet. Påmelding via Min Idrett eller SportsAdmin innen 27. juni

Stevnet vil bli arrangert etter gjeldende COVID-19 retningslinjer. Se innbydelse for mer informasjon

 

 

Informasjon om deltakelse på stafettlag

Utøvere kan delta i KM stafetter fra og med det år de fyller 11 og til og med det år de fyller 19. Det er ikke tillatt med opprykk fra yngre klasser (10 år og yngre). Lagene kan disponere utøvere i den aldersklasse de hører hjemme eller i en høyere aldersklasse, 11 ‐ og 13‐åringer løper imidlertid kun i den klassen de opprinnelig hører hjemme. En ut‐ øver kan kun delta på stafettlag i en klasse innen hver disiplin («sprint» og «lang»). 

Kontaktinformasjon: Stevneleder Bjørn Brobak, tlf: 930 12 475, e-post: