Styrets hjørne

Styrets hjørne vil vær styrets plass på hjemmesidene hvor de informerer om hva som skjer i klubben. Tanken er at styret/leder informerer litt om hva man jobber med fortiden og hva som rører seg rundt Moss IL. Referat fra styremøtene vil også bli lagt ut her. Vi håper at du får nytte av informasjonen som legges ut her. Ta gjerne kontakt med styret om du har forslag til forbedringer eller bare en kommentar til det som legges ut her.

Dato publisert 
14.06.2018Protokoll fra styremøte 15/5 2018
06.06.2018Info fra styret juni 2018
01.05.2018Infor fra styret april 2018
27.04.2018Protokoll fra styremøte 20/3-2018
27.04.2018Protokoll fra generalforsamling i MIL 14/3-2018
23.03.2018Nyhetsbrev mars 2018