Moss Idrettslag

Go to content
Klubben
Styrets hjørne
Styrets hjørne vil vær styrets plass på hjemmesidene hvor de informerer om hva som skjer i klubben. Tanken er at styret/leder informerer litt om hva man jobber med fortiden og hva som rører seg rundt Moss IL. Referat fra styremøtene vil også bli lagt ut her. Vi håper at du får nytte av informasjonen som legges ut her. Ta gjerne kontakt med styret om du har forslag til forbedringer eller bare en kommentar til det som legges ut her
Back to content