Retningslinjer Moss IL

Styret i Moss IL ønsker å ha gode normer og tydelige beskrivelser på hvordan klubben praktiserer eller håndterer viktige saker. I denne omgang har vi ferdigstilt og vedtatt følgende retningslinjer i en MIL-Guide:

MIL-Guiden 2023

Retningslinjene er i tråd med Norges Idrettsforbunds retningslinjer som er retningsgivende for alle medlemmer i norsk idrett.
 
Retningslinjene er gjort tilgjengelige på våre nettsider. I tillegg vil det ved passende anledninger (klubbkvelder, foreldremøter etc) gjennomgå aktuelle retningslinjer slik at medlemmer og andre blir gjort kjent med innholdet i dem og eventuelt bakgrunnen for retningslinjene.