Påmelding til stevner

Påmelding til stevner skjer til trener eller oppmann for din gruppe. Stevneinnbydelser blir også hengt opp på klubbhuset. Påmelding kan ogsåskje på mail til