Innkalling til årsmøte 2020

Publisert: 11/02/2020 Oppdatert: 11/02/2020
Styret innkaller til årsmøte i Moss idrettslag 19. mars kl 19.00 i klubbhuset på Melløs.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.20 til moss-il@online.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside www.mossil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Moss idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Moss idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Moss idrettslags lov. Ved spørsmål om årsmøtet, kan styreleder Knut Refsdal kontaktes på telefon 996 38 969 eller moss-il@online.no.

Velkommen til årsmøte!

 

Moss, 11.02.2020

Med vennlig hilsen

Styret