Lover for Moss IL

Stiftet 7. juni 1929 (tidligere Moss Idrætsforening, stiftet 20. august 1906). Vedtatt i styremøte 12.12.2019 og gjort gjeldende fra 01.01.2020. Godkjent av årsmøtet 12.05.2020

 

Lov for Moss IL